პარტნიორები

პოლონეთის ქ. ზგერჟის ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და სოციალური
რეაბილიტაციის ცენტრი

www.psouu.miasto.zgierz.pl

ნეიროგანვითარების ცენტრი

ndc.ge

ბავშვთა ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია
www.childneurology.ge

ვორდ ვიჯენი

www.wvi.org/georgia

კოალიცია აუტიზმისათვის

www.autism.org.ge

კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის –
www.facebook.com/KoalitsiaSotsialuriRepormebisatvis/

მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი

mhc.ge

პირველი ნაბიჯი

www.firststep.ge

საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია –
www.facebook.com/ECIGeorgia/

ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი –

www.iliauni.edu.ge

დონორები

თელავის მერია

www,telavi.mun.gov.ge

MercyCorps. Int (USAID)

www.mercycorps.ge

   SaveTheChildrenGeorgia

www.georgia.savethechildren.net

East West Management Institute (EWMI)

www.ewmi.org/Georgia

      US AgencyofInternationalDevelopment (USAID)

 https://www.usaid.gov/georgia

ArbaiterSamariterFund

http://asb.ge/ge

CSRDG

www.csrdg.ge

ჩეხეთის კარიტასი

http://www.charita.cz/en/

კარიტასი

http://caritas.ge/ka/

ლოპოტა სპა რეზორტი

      https://www.lopota.ge/ka