არეალი

Posted Wednesday June 13, 2018 by gpidam83

არეალი კახეთის მოსახლეობა: 318 583 თელავის, გურჯაანის, ყვარლის, ახმეტის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობა: 1`73 975 5 წლამდე ბავშვების რაოდენობა: 13 331 მუნიციპალიტეტების მიხედვით პროგრამებში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობა    ...

Read More »

მისია & ხედვა

Posted Wednesday June 13, 2018 by gpidam83

ჩვენი მისიაა − თელავის, ყვარლის, ახმეტისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში უზრუნველყოფილი იყოს ბავშვზე ზრუნვის სერვისების ხელმისაწვდომობა. ამისათვის საჭიროებებზე დაყრდნობით ორგანიზაცია: თავად განავითარებს და აწვდის ბენეფიციარებს სერვისებს; ადვოკატირებას უწევს სოციალური რეაბილიტაციისა და...

Read More »