ადგილობრივი

Posted Thursday June 14, 2018 by gpidam83

2018 წელს ორგანიზაცია გახდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული: ადრეული ინტერვენციის და სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების ქვეპროგრამების მიმწოდებელი.  სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების ქვეპროგრამა;   ქვეპროგრამა განკუთვნილია თელავის ბაგა-ბაღების აღსაზრდელებისთვის,  რომლებსაც სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში ჩართულობისათვის...

Read More »

ცენტრალური

Posted Thursday June 14, 2018 by gpidam83

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის, ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა. ორგანიზაცია 2013 წელს დარეგისტრირდა ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის მიმწოდებლად.   ადრეული განვითარების პროგრამა ემსახურება დაბადებიდან სამ წლამდე და საჭიროების...

Read More »