საქართველოს საზოგადოებრიობა ეხმიანება−მოვარგოთ მსოფლიო ბავშვებს

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

(პარტნიორული პროექტი ასოციაცია „მომავალთან“ ერთად) დონორი: ევროკავშირი განხორციელების დრო: 2006-2007 წწ;   პროექტის აღწერა: პროექტის მიზანი იყო თელავსა და თელავის რაიონში მცხოვრები მარგინალურ და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა უფლებების განვითარება. საქმიანობები მოიცავდა ბავშვთა...

Read More »

ყველა ბავშვს სრულფასოვანი და ღირსეული ცხოვრება

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

დონორი: გადავარჩინოთ ბავშვები; განხორციელების დრო: 2008 წ;   პროექტის აღწერა: ჩატარდა თელავის რაიონში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახების საჭიროებათა კვლევა ინტეგრირებული მოდელის მიხედვით (ბავშვის საჭიროებები, მშობლის უნარ-ჩვევები, გარემო),შეიქმნა შშმ...

Read More »

თანაბარი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

(პარტნიორული პროექტი „პირველ ნაბიჯთან“ ერთად) დონორი: გადავარჩინოთ ბავშვები (USAID); განხორციელების დრო: 2010-2012 წწ;   პროექტის აღწერა: თელავის მუნიციპალიტეტში შშმ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციისთვის კომპლექსური და სიცოცხლის უნარიანი შინ მოვლის მომსახურების განვითარება განხორციელდა....

Read More »

მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადება

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

(ოთხი აკრედიტებული პროგრამა: ქართული, რუსული, პროფესიული უნარები, ისტორია) დონორი: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსების პროგრამა), ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო; განხორციელების დრო: 2013 წ;   სამიზნე ჯგუფი: ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების −...

Read More »

ბავშვთა დაცვა უპირველესი საზრუნავია

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

დონორი:აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) (პროგრამა „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ (G-PAC) განხორციელების დრო: 2013 წ; პროექტის აღწერა: ქვეყანაში მოქმედი სოციალური და სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებში ბავშვთა და...

Read More »

მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) (პროგრამა „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ (G-PAC) განხორციელების დრო: 2014 წ; პროექტის აღწერა: პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ექიმებთან თანამშრომლობით, ქვეყანაში მოქმედი სამედიცინო და სოციალური...

Read More »

თელავის მუნიციპალიტეტის 17 სოფლის 5-6 წლის ასაკის 202 პირველ კლასელი ბავშვის განვითარების შეფასება

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

პარტნიორი ორგანიზაცია: WorldVision (კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა)   პროექტის აღწერა: პროექტი განხორციელდა მოხალისეობრივი პრინციპით. „ვორდვიჟენმა“ დაბეჭდა პროექტისთვის საჭირო მასალები, განხორციელებაში კი ჩვენთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს მათ მიერ გადამზადებულმა ბავშვის განვითარების მუშაკებმა....

Read More »

სკოლამდელი განათლება ყველა ბავშვს

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

დონორი: WorldVision(კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა); განხორციელების დრო:2015 წ;   პროექტის აღწერა: დაინერგა მომსახურება, რომელმაც უზრუნველყო საჭიროების მქონე ბავშვების დროული გამოვლენა და შესაბამისი ინტერვენცია − განხორციელდა თელავის, ყვარლის, გურჯაანის მუნიციპალიტეტების 19...

Read More »

კითხვა უკეთესი მომავლისათვის (პარტნიორული პროექტი „ბავშვი ოჯახი საზოგადოებასთან ერთად“)

Posted Tuesday August 14, 2018 by Maiko Burduli

(პარტნიორული პროექტი „ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოებასთან” ერთად) დონორი: USAID განხორციელების დრო: 2013-2014 წწ;   პროექტის აღწერა: სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების, სენსორული დარღვევების მქონე ბავშვთათვის (მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე...

Read More »

გამჭვირვალობა სკოლებში მომავალი თაობებისთვის

Posted Tuesday July 17, 2018 by gpidam83

(პარტნიორული პროექტი ასოციაცია  “მომავალთან”ერთად) დონორი: ევროკავშირი; განხორციელების დრო: 2005-2006 წწ;   პროექტის აღწერა: კონსტრუქციული თანამშრომლობის განვითარების, ფინანსური პროცესების გამჭვირვალობისა და კორუფციის შემცირების ხელშეწყობის მიზნით სკოლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის სხვადასხვა აქტივობა...

Read More »