თანატოლთა თანადგომის სასწავლო ცენტრის დანერგვა საქართველოში

Posted Sunday June 17, 2018 by gpidam83

დონორი: აშშ-ს კულტურისა და განათლების საბჭო. განხორციელების დრო: 2002 წ.   პროექტის აღწერა: პროექტი განახორციელდა ორგანიზაციის ახალგაზრდა წევრების მიერ სამედიცინო ინსტიტუტ „აიეტში“. მას  დადებითი შეფასება მისცეს მონაწილე ახალგაზრდებმა და დონორმა...

Read More »

ინსტიტუციონალიზებულ და გაშვილებულ ბავშვთა ინტეგრირება სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებში

Posted Wednesday June 13, 2018 by gpidam83

ინსტიტუციონალიზებულ და გაშვილებულ ბავშვთა ინტეგრირება სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებში (კახეთის სოციალური პოლიტიკის სამუშაო ჯგუფის (სპსჯ) პროექტი) დონორი: Mercy Corps Int. და ფონდი „ჰორიზონტი“ (USAID) განხორციელების დრო: 2004 წ   პროექტი...

Read More »

მძიმე და ღრმა მენტალური და ფიზიკური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შინ მოვლის სერვისის განვითარება თელავის მუნიციპალიტეტში

Posted Monday August 14, 2017 by Maiko Burduli

დონორი: არბაიტერსამარიტერ ბუნდი (პროექტი „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური სერვისების პოლიტიკის დიალოგში წვლილის შეტანისთვის საქართველოსა და უკრაინაში“); განხორციელების დრო:2013-2014 წწ;   პროექტის აღწერა: თელავსა და თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები 7-18...

Read More »

სოციალური საწარმო „ცისარტყელა“

Posted Monday August 14, 2017 by Maiko Burduli

დონორი: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი; თანადამფინანსებელი: მაკლეინის ასოციაცია, ლოპოტა სპა სერვისი; განხორციელების დრო: 2016-2017 წწ;   პროექტის აღწერა: თელავიდან გეოგრაფიულად მოცილებული ალაზნის გაღმა მდებარე 7 სოფლისთვის მოეწყო ადრეული...

Read More »

კოალიცია სუფთა გარემოსთვის

Posted Saturday June 17, 2017 by gpidam83

დონორი: ფონდი „ჰორიზონტი“ (USAID). განხორციელების დრო: 2004 წ.   პროექტის აღწერა: კოალიციაში 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობდა. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ თელავში: მოეწყო ვოლიერი მაწანწალა ძაღლებისათვის; მოხდა 100-მდე მაწანწალა ძაღლის სათანადო დამუშავება,...

Read More »

ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე

Posted Saturday June 17, 2017 by gpidam83

დონორი: Mercy Corps Int. განხორციელების დრო: 2001-2002 წწ.   პროექტის აღწერა: პროექტის ფარგლებში თელავის ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სკოლა-ინტერნატის სკოლიოზით დაავადებულ ბავშვებს გაეწიათ სოციალური  და სამედიცინო დახმარება. ისინი...

Read More »

ადვოკატირების კამპანია

Posted Tuesday August 13, 2013 by Maiko Burduli

დონორი: არბაიტერსამარიტერ ბუნდი (პროექტი „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური სერვისების პოლიტიკის დიალოგში წვლილის შეტანისთვის საქართველოსა და უკრაინაში“) განხორციელებისდრო:2018 წ პროექტის მიზანი იყო ბავშვზე ზრუნვის სერვისების განვითარება. ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში იმუშავეს...

Read More »