აუტიზმი

Posted Thursday June 14, 2018 by gpidam83

აუტიზმის  პროგრამა აუტიზმის  პროგრამა  ჩვენი ორგანიზაციის ბაზაზე 2016 წლის დეკემბერში ჩეხური არასამთავრობო  ორგანიზაციის − „ჩეხეთის  რესპუბლიკის  კარიტასის“ − მხარდაჭერით ამოქმედდა. პროგრამის ფარგლებში ბავშვთან მუშაობა მიმდინარეობს ქცევითი თერაპიით (ABA), რომელიც ეფუძნება...

Read More »

შინ მოვლა

Posted Thursday June 14, 2018 by gpidam83

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის, მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამა ორგანიზაცია 2018 წელს დარეგისტრირდა მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა...

Read More »

დღის ცენტრი

Posted Thursday June 14, 2018 by gpidam83

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო  პროგრამის, დღის ცენტრების ქვეპროგრამა ორგანიზაცია 2016 წელს დარეგისტრირდა დღის ცენტრების ქვეპროგრამის მიმწოდებლად. დღის ცენტრი ემსახურება 6-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს....

Read More »