ანა კიკნაძე

 • სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

განათლება:

 • 2012-2016 წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , სპეციალობა –
  დაწყებითი განათლება.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2017 წ.-დან დღემდე _ ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება – ინკლუზიის სპეციალისტი;
 •  2018 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ ბავშვთა
  ადრეული განვითარების პროგრამის სპეციალისტი;
 •  2016 წ. _ ქ. თელავის N 5 საჯარო სკოლა – სტაჟიორი /დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთან/.

ტრენინგები:

 •  2017 წ. _ მაკლეინის ასოციაცია _ “ინკლუზიური განათლება”.
 •  2017 წ. _ World Vision – “რეფერირების დოკუმენტი”.
 •  2017 წ. _ World Vision – „ბავშვის ასაკობრივი განვითარება , ბავშვის ფსიქოლოგია“.
 •  2018 წ. _ მაკლეინის ასოციაცია -„ რთული ქცევის მართვა“.
 •  2018 წ. _ World Vision „ჰიგიენა“.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული;
 •  გერმანული .