ანელი გიგაური

 • სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი

განათლება:

 •  1982-1987წწ. _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, აგტ-ს ფაკულტეტი;
 •  2016-2018წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების
  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, „ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“(მოდულური) პროფესიული პროგრამის
  სპეციალობა.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2010 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ –
  პარასპეციალისტი;
 •  2010-2012 წწ. _ პროექტში -„თანაბარი შესაძლებლობების განვითარების ხელშწყობა შშმ პირებისათვის“ –
  მომვლელი;
 •  2016-2018 წწ. _ შინ ზრუნვის პროგრამა – მომვლელი.

ტრენინგები:

 •  2010 წ. _ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“ – „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან და მათ
  ოჯახებთან მუშაობა“;
 •  2011 წ. _ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“ – „შშმ ბავშვებისა და მათი ოჯახების შინ მომსახურების
  საფუძვლები“.
 •  2015 წ. _ ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში – „შშმ პირთა სამედიცინო და სოციალურ
  სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება“;
 •  2016 წ. _ „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი„ – „სოციალური მეწარმეობის
  ლაბორატორია“;
 •  2017 წ. _ დავით ბალხამიშვილის სასწავლო და სამკურნალო ცენტრი „სამკურნალო-პედიატრიული მასაჟი
  ბავშვთა ცერებრალური დამბლის დროს“ (ორთვიანი კურსი);
 •  2018 წ. _ „ მაკ ჯორჯია“ – „ქცევის მართვა“;
 •  2018 წ. _ „სსიდა“ – „ინტერვენციონისტის გაძლიერების საკითხები“.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული;
 •  გერმანული.