გიული დათუკიშვილი

 • სპეციალური პედაგოგი

განათლება:

 •  2009 -2013 წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა –
  დაწყებითი განათლება.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2014 წ.- დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ , სოციალური
  რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა; ბავშვთა ადრეული განვითარების
  ქვეპროგრამა – პარასპეციალისტი.
 •  2014 წ.- დან დღემდე _ სოფ. კისისიხევის საჯარო სკოლა – სპეც. მასწავლებელი.

ტრენინგები:

 •  2006 წ. _ GLOBAL BUSNESS ETHICS PROGRAM – „გლობალური ბიზნეს ეთიკა“;
 •  2017 წ. _ WORLD VISION – „თანასწორთა განათლება“;
 •  2007წ. _ „მოვუსმინოთ ბავშვებს’’;
 •  2010 წ. _ USAID (Save the children): ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთან და მათ ოჯახებთან
  მუშაობა“;
 •  2015 წ. _ სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესავალის კურსი – /120 საათი/;
 •  2018 წ. _ მაკ ჯორჯია – ,,ქცევის მართვა’’;
 •  2018 წ. _ მაკ ჯორჯია – „ინკლუზიური განათლება“.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული;
 •  ინგლისური.