ეკატერინე ონიკაძე

 • ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის კოორდინატორი

განათლება:

 • 1990-1997 წწ. _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – პედიატრიული ფაკულტეტი,
  სპეციალობა – ექიმი- პედიატრი;
 • 02-08/2006 წ. _ ოჯახის ექიმად გადამზადების პროგრამა, სპეციალობა – ოჯახის ექიმი;

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2016-2017 წწ. _ „არბაიტერ-სამარიტერ-ბუნდის“ ხელშეწყობით განხორციელებული – მძიმე და ღრმა
  მენტალური და ფიზიკური შშმ ბავშვების შინ მოვლის პროგრამა – ადრეული ჩარევის სპეციალისტი;
 •  2013 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესებს დაცვის ასოციაცია“- ბავშვთა ადრეული
  განვითარების პროგრამა – კოორდინატორი, ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტი;
 • 2013-2015 წწ. _ პროექტი „ბავშვთა დაცვა უპირველესი საზრუნავია“- კოორტინატორი;
 • 2012წ. _ „ჩვენ ერთად შევძლებთ“-„გადავარჩნოთ ბავშვები საქართველოში“ -თელავის პროექტი –
  კოორდინატორი;
 • 2010-2012 წწ. _ „გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოში“ -თელავის პროექტი-ოჯახის მზრუნველი;
 •  2011 წ.-დან დღემდე _ „ავთანდილ ყამბარაშილის კლინიკა“ – ოჯახის ექიმი;
 •  2009-2013 წწ. _ სადაზღვევო კომპანია „ალდაგი ბისიაი“ – რეგიონული წარმომადგენელი;
 •  2003-2010 წწ. _ სოფ. სანიორეს საექიმო ამბულატორია – ექიმი-პედიატრი;
 •  1999-2003 წწ. _ სამედიცინო კომპანია „სალბუნი“ -სასწრაფო დახმარების ექიმი, პედიატრი;
 •  1997 წ.-დან დღემდე _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – მოწვეული
  მასწავლებელი;

ტრენინგები:

 • 2016 წ. _ Course in Managament and administration for Family Medicine Practices”;
 • 2006 წ. _ „პედაგოგიური ჩვევები: სწავლა და სწავლება ზოგად საექიმო პრაქტიკაში”;
 •  2009 წ. _ „კრიზისულ სიტუაციებში მყოფ ოჯახებთან მუშაობის მეთოდები“;
 • 2010 წ. _ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან მუშაობა”;
 •  2011 წ. _ „ტრენერთა ტრენინგის საფუძვლები“;
 •  2011 წ. _ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახების შინ მომსახურების
  საფუძვლები”;
 •  2013 წ. _ „სკოლამდელი ასაკის ბავშვის განვითარების სკრინინგული შეფასება”;
 •  2013წ. _ AEPS ტესტების სასწავლო კურსი;
 •  2014 წ. _ „რთული ქცევის მართვა”;
 •  2016 წ. _ სასერტიფიკატო კურსი – ,,სკოლამდელი ინკლუზიური განათლება“;
 •  2016წ. _ „აუტიზმის სპექტრის დარღვევების ადრეული იდენტიფიკაციის საკითხები“;
 •  2013-2017 წწ. _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ _ ტრეინინგების ციკლი:
  1. ბავშვის უფლებათა კონვენცია.
  2. სოციალური სამუშაო. სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კოდექსი.
  3.სოციალურად დაუცველ ბავშვთა პრობლემები, უფლებები, დახმარების შესაძლებლობები და
  დახმარების აუცილებლობა.
  4. სიღმისეული ინტერვიუ; სოც. მუშაკებისთვის აუცილებელი ვერბალური უნარ-ჩვევები.
  5. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება, ოჯახის ბიუჯეტის დაგეგმვა.
  6. ბავშვთა მიმართ ძალადობა და უგულებელყოფა.
  7. ქვეყანაში მოქმედი სახელმწიფო პროგრამები.
 •  2017 წ. _ „გადამზადების კურსი კლინიკური მენეჯერებისთვის“.

ენები:

 • ქართული;
 •  რუსული;
 •  ინგლისური.