თამარ ბედიანიძე

 • პარასპეციალისტი

განათლება:

 • 1986-1988 წწ. _ საქ. სსრ. თელავის სამედიცინო სასწავლებელი- სპეციალობა-ექთანი.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2016 წ.-დან დღემდე „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესებს დაცვის ასოციაცია“- თელავის ბავშვთა
  ადრეული განვითარების ცენტრი- ინტერვენციონისტის თანაშემწე, პარასპეციალისტი;
 •  2009 წ.-დან დღემდე _ სოფ. კურდღელაურის ამბულატორია- სოფლის მედდა;
 •  2006 წ. _ თბილისის საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი- პედაგოგი;
 •  2005 წ. _ თბილისის საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი- ოჯახის მედდა;
 •  1996 წ. _ სოფ. კურდღელაურის საექიმო ამბულატორია- უბნის მედდა;
 •  1989 წ. _ სოფ. კურდღელაურის საექიმო ამბულატორია – ბავშვთა პატრონაჟის და.

ტრენინგები:

 •  2007 წ. _ „ზოგადი პრაქტიკის (ოჯახის ექთნის) გადამზადების პროგრამა”;
 •  2007 წ. _ „პედაგოგიური ჩვევები: სწავლა და სწავლება ზოგად საექიმო პრაქტიკაში”;
 •  2006 წ. _ „მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კურსი საოჯახო მედიცინის პრაქტიკაში”;
 •  2006 წ. _ „საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის ინტეგრაცია ტუბერკულოზის კონტროლის სისტემაში”;
 •  2014 წ. _ „ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენა და მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში”;
 •  2016 წ. _ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო და სოციალურ სერვისებზე
  ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება“;
 •  2018 წ. _ „ქცევის მართვა“.

ენები:

 •  ქართული
 •  რუსული