თამარ ბურნაძე

 • ქცევითი თერაპევტი

განათლება:

 •  2015 წ.-დან დღემდე _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მაგისტრანტი;
 •  2011-2015 წწ. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ
  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა – ფილოლოგი (ბაკალავლის აკადემიური ხარისხი).

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2016 წ.-დნ დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“- ქცევითი
  თერაპევტი.

ტრენინგები:

 •  2018 წ. _ საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია – „სკოლამდელი ინკლუზიური განათლება“;
 •  2017 წ. _ მაკლეინის ასოციაცია – „სწავლების სტრატეგიები“;
 •  2017 წ. _ მაკლეინის ასოციაცია – „ქცევის მართვა“;
 •  2017 წ. _ მაკლეინის ასოციაცია – „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები“;
 •  2017 წ. _ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი – „რესურსების მობილიზება“;
 •  2017 წ. _ საქართველოს ბავშვები – პრაქტიკა;
 •  2016 წ. _ ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი – „ქცევის გამოყენებითი ანალიზი“.

ენები:

 •  ქართული;
 •  ინგლისური.