თამარ გუგულაშვილი

 • პარასპეციალისტი

განათლება:

 •  2000-2005 წწ. _ თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი- სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის
  სრული კურსი სამართალმცოდნის სპეციალობა, იურისტის კვალიფიკაცია;

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2017 წ.-დან დღემდე _ ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრი ,,ცისარტყელა“ -პარასპეციალისტი;
 • 2016-2017 წწ. _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ -„შინმოვლის პროგრამა“-
  მომვლელი.

ტრენინგები:

 •  2017 წ. _ „პირველი ნაბიჯი“ – სატრენინგო კურსი თემაზე: მეტყველების/ კომუნიკაციის 3 თვიანი
  პრაქტიკული კურსი;
 •  2018 წ. _ სატრენინგო პროგრამა ,, ქცევის მართვა“.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული.