თამარ ორკოდაშვილი

 • ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის კოორდინატორი

განათლება:

 •  1978-1984 წწ. _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, პედიატრიული ფაკულტეტი;
 •  2007 წ. _ ოჯახის ექიმად გადამზადების კურსი.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2009-2012 წწ. _ „საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ – მძიმე და ღრმა მენტალური და
  ფიზიკური შშმ ბავშვების შინ მოვლის პროგრამა – კოორდინატორი;
 •  2009-2012წწ. _ „გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოში” და “პირველი ნაბიჯის” ერთობლივი პროექტი –
  „თანაბარი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა შშმ პირებისათვის“ – მულტიდისციპლინური
  გუნდის წევრი;
 •  2013 წ.-დან დღემდე _ ბავშვთა ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამა – ადრეული ჩარევის
  სპეციალსტი;
 •  2016_2017 წწ. _ „არბაიტერ-სამარიტერ- ბუნდის“ ხელშეწყობით განხორციელებულ – მძიმე და ღრმა
  მენტალური და ფიზიკური შშმ ბავშშვების შინ მოვლის პროგრამა _ ადრეული ჩარევის სპეციალისტი;
 •  2009 წ.-დან დღემდე _ სოფ. შალაურის საექიმო ამბულატორია – ოჯახის ექიმი;
 •  1985-2009 წწ. _ თელავის შ.პ.ს. ‘’ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრის“’ პოლიკლონიკურ განყოფილება – ექიმი-
  პედიატრი.

ტრენინგები:

 • 2009 წ. _ Save The Children, პროექტი: „ახალი ცხოვრების დასაწყისი” _კრიზისულ სიტუაციებში მყოფ
  ოჯახებთან მუშაობის მეთოდები;
 •  2010 წ. _ Save The Children, პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან და მათ
  ოჯახებთან მუშაობა“;
 •  2013 წ. _ ბავშვთა ნეიროგანვითარების ცენტრი – AEPS ტესტის სასწავლო კურსი;
 •  2014 წ. _ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“ – „რთული ქცევის მართვა“;
 •  2016 წ. _ „ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში „- პროექტის ფარგლებში ტრენინგი -„ აუტიზმის
  სპექტრის დარღვევების ადრეული იდენტიფიკაციის საკითხები“;
 •  2013-2017 წწ. _ „საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ _ ტრენინგების ციკლი:
  1. ბავშვის უფლებათა კონვენცია.
  2. სოციალური სამუშაო; სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კოდექსი.
  3. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა პრობლემები, უფლებები, დახმარების შესაძლებლობები და დახმარების
  აუცილებლობა.
  4. სიღმისეული ინტერვიუ; სოც. მუშაკებისთვის აუცილებელი ვერბალური უნარ-ჩვევები.
  5. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება, ოჯახის ბიუჯეტის დაგეგმვა.
  6. ბავშვთა მიმართ ძალადობა და უგულებელყოფა.
  7. ქვეყანაში მოქმედი სახელმწიფო პროგრამები.

ენები:

 • ქართული;
 •  რუსული;
 •  ინგლისური.