ლეილა გოცირიძე

 • მეტყველების თერაპევტი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

განათლება:

 • 1981-1986 წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი –
  ქართული ენისა და ლიტერატურის სრული კურსი;
 •  2012 წ. _ ილიას უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა: „მეტყველების განვითარების დარღვევები და ჩარევის
  სტრატეგიები”.

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1984-1995 წწ. _ სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღი – აღმზრდელი მასწავლებელი;
 •  1995-2005 წწ. _ ქ. თელავის N5 ბაგა-ბაღი- აღმზრდელი მასწავლებელი;
 •  2005-2006 წწ. _ ქ. თელავის N2 საჯარო სკოლა -ლოგოპედი;
 •  2006-2018 წწ. _ ქ. თელავის N2 საჯარო სკოლა- ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
 •  2009 წ.-დან დღემდე _ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური
  განათლების კახეთის რეგიონული მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი;
 •  2011 წ. _ “გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოში” და “პირველი ნაბიჯი საქართველოს” ერთობლივი
  პროექტი – მძიმე ფიზიკური და ინტელექტუალური შეზღუდვების მქონე ბავშვების მომვლელი;
 •  2013 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ – ბავშვთა
  ადრეული განვითარების პოგრამა-მეტყველების თერაპევტი;
 •  2014-2015 წწ. _ ბავშვთა ადრეული განვითარების კვლევისა და შეფასების შედეგების მომზადება
  მშობლებისა და საბავაშვო ბაღის აღმზრდელთათვის;
 •  2016 წ. _ არასამთავრობო ორგანიზაცია „ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოების“ მიერ ორგანიზებულ ბანაკი,
  /მონაწლეობდნენ უსინათლო, მცირემხედველი და იმპლანტირებული ბავშვები მშობლებთან ერთად/ –
  მეტყველების თერაპევტი;
 •  2017 წ. _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ – მძიმე და ღრმა გონებრივი
  ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვებთან მეტყველების თერაპევტად;
 •  2018 წ. _ თელავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება, მუნიციპალური პროგრამა, სკოლამდელი ინკლუზიის
  მიმართულება- ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი.

ტრენინგები:

 •  2005 წ. _ ლოგოპედის მასწავლებელთა მიზნობრივი კურსები;
 •  2006 წ. _ მასწავლებელთა გადამზადების ტრენინგი; საბაზისო უნარჩვევების განვითარება საინფორმაციო
  ტექნოლოგიებში და ოპერაციული სისტემა LINUX-ის გამოყენება;
 •  2008 წ. _ საქართველოს განათლების სამინისტრო, ინკლუზიური განათლების ტრენინგ-პროგრამა;
 •  2010 წ. _ საქართველოს განათლების სამინისტრო, ინკლუზიური განათლების სემინარების ციკლი;
 •  2010 წ. _ „პირველი ნაბიჯი საქართველო” და „გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოში“- „შეზღუდული
  შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან მუშაობა” ; პიროვნებაზე ცენტრირებული
  მომსახურება; მომსახურების ინდივიდუალური გეგმა; გამომწვევი ქცევის მართვა; ოკუპაციური თერაპიის
  საფუძვლები; პირველადი სამედიცინო დახმარება;
 •  2011 წ. _ ამერიკის საერთასორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ”პირველი ნაბიჯი
  საქართველო” და „გადავარჩინოთ ბავშვები საქართველოში“ – „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
  ბავშვებისა და მათი ოჯახების შინ მომსახურების საფუძვლები”;
 •  2011 წ. _ „საქართველოს ბავშვები”- „რთულ ქცევაზე მუშაობა სკოლასა და ოჯახში“;
 •  2012/2013/2014 წწ. _ პოლონეთის განათლებისა და განვითარების ცენტრისა და საქართველოს
  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროექტი – ინკლუზიური განათლების

ტრენინგები:

 • „ისინი ჩვენ შორის არიან-1,2,3”-/ ტრენინგების საერთო ხანგრძლივობა 218 საათი/;
 •  2015-2016 წწ. _ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“ – თემები: ბავშვთა ადრეულ ასაკში განვითარების ეტაპები,
  ქცევის მართვა და მეტყველების განვითარება;
 •  2016 წ. _ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“ – მეტყველების/ კომუნიკაციის 2 თვიანი პრაქტიკული კურსი.
  თემები : ალტერნატიული კომუნიკაცია; საარტიკულაციო ორგანოების მასაჟი; პირის ღრუს სენსორული
  სტიმულაცია; კვება (მოტორული, სენსორული);
 •  2016 წ. _ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
  ტექნლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში;
 •  2018 წ. _ მაკ. ჯორჯია „ქცევის მართვა“;
 •  2018 წ. _ საქართველოს პრტიჯის ასოციაცია, სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების სატრენინგო კურსი.

ენები:

 • ქართული;
 •  რუსული;
 •  ინგლისური.