ლელა ბოშაშვილი

 • სპეციალური პედაგოგი

განათლება:

 • 2012-2016 წწ, _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების
  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა-დაწყებითი კლასების მასწავლებელი.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2016-2017 წწ _ “საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესებისდაცვის ასოციაცია’’, ბავშვთა ადრეული
  განვითარების პროგრამა – მოხალისე;
 •  2017წ-დან დღემდე _“საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესებისდაცვის ასოციაცია’’, სპეციალური პედაგოგი;
 •  2017 წ. _ იყალთოს საჯარო სკოლა – სპეციალური მასწავლებელი;
 •  2012-2017 წწ. _ დაწყებითი კლასების კერძო პედაგოგი;
 •  2015-2016 წწ. _ თელავის N5 საჯარო სკოლა – დაწყებითი კლასების პედაგოგი (პრაქტიკანტი).

ტრენინგები და კონფერენციები:

 •  2018 წ. _ სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების სატრენინგო კურსი;
 • 2018 წ. _ მაკ ჯორჯია ,,განვითარების დარღვევები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები“;
 •  2017 წ. _ მაკ ჯორჯია ,,ქცევის მართვა’’;
 •  2014-2015 წწ. _ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – საზაფხულო სკოლა აუტიზმისა და ქცევის
  გამოყენებითი ანალიზი;
 •  2014 წ. _ TEMPUS PILOT CARRER – კარიერის დაგეგმვა;
 •  სტუდენტ ბაკალავრთა და მაგისტრანტთა 74-ე სამეცნიერო კონფერენცია – I ადგილის მფლობელი.

ენები:

 •  ქართული;
 •  ინგლისური.