ლელა ლაზარიაშვილი

 • ფსიქოლოგი

განათლება:

 •  2004-2007 წწ. _ დიმიტრი უზნაძის სახელობის სამედიცინო, ზოგადი და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის
  სასწავლო ინსტიტუტი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა –
  ფსიქოლოგი;

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2009-2011 წწ. _ Au-pair აღმზრდელი გერმანიაში;
 • 2014წ. _ ქ.თელავის ფსიქო-ნევროლოგიურ დისპანსერთან არსებული დღის ცენტრი – მოხალისე
  ფსიქოლოგი;
 •  2014 წ.დან დღემდე _ ქ.თელავის N9 საჯარო სკოლა – ინტეგრირებული კლასის სპეც. პედაგოგი;
 •  2018 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ – ფსიქოლოგი;

ტრენინები:

 •  2014 წ. _ დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრი – “ფსიქოლოგიური
  პრობლემების მქონე ბავშვის დახმარება და პრევენციული მიდგომები”;
 •  2015 წ. _ მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის – “პრობლემური ქცევის მართვა“;
 •  2015წ. _ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი – სპეციალური მასწავლებლის
  პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი;
 •  2017წ. _ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, რეგიონალური სასწავლო
  ტური;
 •  2018წ. _ მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი, კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის
  შესავალი კურსი;

ენები:

 • ქართული;
 •  რუსული;
 •  გერმანული.