ლელა ციხისთავი

 • სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი

განათლება:

 • 2000-2004 წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგის
  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. სპეციალობა- ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2007-2009 წწ._ წინანდლის საშუალო სკოლა – გახანგრძლივებული ჯგუფის მასწავლებელი;
 •  2015 წ. _ სოფელ აკურის ბაგა-ბაღი – გახანგრძლივებული ჯგუფის აღმზრდელის თანაშემწე;
 •  2015 წ. _ სოფელ აკურის ბაგა-ბაღი – აღმზრდელი;
 •  2018 წ. _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“, სოციალური რეაბილიტაციისა
  და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა – პარასპეციალისტი.

ტრენინგები:

 •  2002 წ. _ unicef – „ უსაფრთხო დედობა“;
 •  2006 წ. _ თელავის ხალხური რეწვის პროფესიული ლიცეუმი – „ ძიძა ოჯახში“;
 •  2016 წ. _ WORLD VISION – „სასკოლო მზაობა“;
 •  2016 წ. _ WORLD VISION – „ბავშვზე ორიენტირებული პრაქტიკა, ბავშვის განვითარება, ასაკის
  თავისებურებები, თემატური სწავლება“.
 •  2017 წ. _ WORLD VISION –„ აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი“;
 •  2018 წ. _ მაკლეინის ტრენინგი – „რთული ქცევის მართვა, ადრეული ინტერვენცია“;
 •  2018 წ. _ „ქცევის მართვა“.

ენები:

 • ქართული