ლია კურატაშვილი

 • შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის კოორდინატორი

განათლება:

 •  1989-1995წწ. _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სპეციალობა – პედიატრი;

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1999 წ.-დან დღემდე _შ.პ.ს. „თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი“ – ბავშვთა ფსიქიატრი;
 •  2000 წ.-დან დღემდე _ შ.პ.ს. „ა. ყამბარაშვილის კლინიკა“ – ნეონატოლოგი;
 •  2008 წ.-დან დღემდე _ შ.პ.ს. „თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი“ ბავშვთა ფსიქო-სოციალური
  რეაბილიტაციის თერაპევტი;
 •  2013-2016 წწ. _ შ.პ.ს. „თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი“ შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის
  კორდინატორი;
 •  2017 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ შშმ ბავშვთა დღის
  ცენტრის ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი.

ტრენინგები:

 •  2006-2007 წწ. _ ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“, სრული კურსი: „შესავალი ბავშვთა და
  მოზარდთა კლინიკურ ფსიქიატრიაში“;
 • 2009-2010წწ. _ სპეციალისტების მოსამზადებელი ტრენინგები: „ძალადობისა და უგულებელყოფის
  მსხვერპლი ბავშვების ამოცნობა, დიაგნოსტირება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ფსიქო-სოციალური
  რეაბილიტაცია;
 •  2013 წ. _ სატრენინგო კურსი: „ქცევის გამოყენებითი ანალიზი“;
 •  2011 წ.-დან დღემდე _ სატრენინგო კურსი: „კოგნიტურ-ბიჰევიორულ თერაპიაში“;
 •  2016 წ. _ სატრენინგო კურსი: „დიალექტიკურ-ბიჰევიორული თერაპია“;
 •  2017 წ. _ „რთული ქცევის მართვა“;
 •  2017 წ. _ აუტიზმის სადიაგნოსტიკო დაკვირვებითი კვლევა ADOS-2.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული.