მაკა ინანაშვილი

 • ფსიქოლოგი

განათლება:

 •  2006_2011წწ. _ თბილისის სასულიერო სემინარია, საღვთისმეტყველო ინსტიტუტი, ფსიქოლოგიის
  ფაკულტეტი;
 •  2016–2017 წწ. _ მოსკოვის კლინიკური ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი, სხეულზე
  ორიენტირებული ფსქიოთერაპია.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2008-2009 წწ. _ საქართველოს ფსიქო-სოციალური დახმარების ასოციაცია „ნდობა“-ფსიქოლოგ-
  კონსულტანტი;
 •  2010-2010წწ. _ სახელმწიფოს ზრუნვის სააგენტო – ბავშვთა სახლი „სათნოება“ – ფსიქოლოგი;
 •  2014 წ.-დან დღემდე _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის სამხარეო ცენტრი – ფსიქოლოგი;
 •  2014 წ.-დან დღემდე _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის სამხარეო ცენტრი- მეურვეობა-
  მზრუნველობის საბჭოს წევრი;
 •  2016 წ. _ არასამთავრობო ორგანიზაცია ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი „ლელი“,
  პროექტი: „გენდერი იწყება ჩემგან“ – ზრდასრულებთან და მოზარდებთან ჯგუფური და
  ინდივიდუალური კონსულტაცია-ტრენინგები, ტრენერი, ფსიქოლოგ-კონსულტანტი, ფსიქოთერაპევტი;
 •  2016-2017წწ. _ არასამთავრობო ორგანიზაციის ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ) ,
  პროექტი: „ძალადობის მსხვერპლთა დახმაების ცენტრი“ – ფსიქოლოგ-კონსულტანტი, ტრენერი;
 •  2017 – 2018წწ. _ არასამთავრობო ორგანიზაცია აფხაზეთი – ფსიქოლოგი;
 •  2016 წ.-დან დღემდე _ კერძო ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა.

ტრენინგები:

 •  2008 წ. _ გეშტალტთერაპია და პრაქტიკა;
 •  2009 წ. _ ფსიქოსოციალური დახმარება კრიზისული სამსახურის სტრუქტურაში;
 •  2009-2010 წწ. _ გადაუდებელი სატელეფონო ფსიქოლოგიური დახმარება;
 •  2009 წ. _ მუს. თერაპია და მისი ინტეგრირება სხვა საგნებთან;
 • 2009 წ. _ მეტყველების დარღვევების მქონე ბავშვებთან ვერბალური კომუნიკაციის გააქტიურების
  ტექნოლოგიები;
 •  2010 წ. _ ძალადობის ზეგავლენა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე;
 •  2010 წ. _გუნდი და ლიდერობა;
 •  2011 წ. _ არაფორმალური განათლება (სექსუალური განათლება);
 •  2011 წ. _ NLP – წარმატების ფსიქოლოგია;
 •  2012 წ. _არტთერაპია;
 •  2016 წ. _ ბავშვის ფსიქოლოგიური/ფსიქიატრიული საჭიროებების იდენტიფიკაციის
  უნარებისგანვითარება.
 •  2017 წ. _ პოზიტიური დისციპლინების ტრენერების ტრენინგ-კურსი;
 •  2011 წ. _ ინკლუზიური განათლება;
 •  2011 წ. _ ბავშვობის ხუთი ტრავმა (დიაგნოსტიკა თერაპია);
 •  2016 წ. _ სექსუალური ექსპლუატაცია ბავშვებსა და მოზარდებში;
 •  2016 წ. _ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების პროფესიული კონსულტირება და ანალიზი, ძალადობის
  მსხვერპლი ან მოწმე ბავშვის გამოკითხვა;
 •  2016-2017წწ. _ სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია.
 • 2016-2017წწ. _ ბოდინამიკა.

ენები:

 • ქართული;
 • რუსული;
 •  ინგლისური.