მარიამ ბარსკი

 • სპეციალური პედაგოგი

განათლება:

 • 1978 -1983 წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა –
  რუსული ენა და ლიტერატურა;
 • 2007 წ. _ დასაქმების პროგრამა „ტურიზმის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის სასწავლო სრული კურსი“.

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1981-2005 წწ. _ ქ. თელავის N7 საჯარო სკოლა – დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით დარგში;
 •  1994-2005 წწ. _ ქ. თელავის N7 საჯარო სკოლა – დირექტორის მოადგილე;
 • 2011-2015 წწ. _ ქ. თელავის N4 საჯარო სკოლა – დირექტორის მოადგილე;
 •  2005-2011 წწ. _ ქ.თელავის კულტურის ცენტრი – დირექტორი;
 •  2006 -2009 წწ. _ World Vision -საქართველო, პროექტი: „ვსწავლობთ ცხოვრებას“ – მცირე საოჯახო ტიპის
  სახლის აღმზრდელი;
 •  2015- 2017 წწ. _ ქ . თელავის პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“ – საწავლო პროცესისა და პრაქტიკის
  მენეჯერი;
 •  2015 წ.- დან დღემდე _ „საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“, ბავშვთა ადრეული
  განვითარების ცენტრი – სპეციალური პედაგოგი.

ენები:

 • ქართული;
 •  ინგლისური;
 •  რუსული.