ნათელა ჟურული

 • მეტყველების თერაპევტი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

განათლება:

 •  1969-1974 წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი,
  ისტორია–ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაციით;

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2013 წ.-დან დღემდე _ „საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ ბავშვთა ადრეული
  განვითარების ქვეპროგრამის ინტერვენციონისტი;
 •  2011-2017წწ. _ ქ. თელავის N4 საჯარო სკოლა –ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
 •  2001-2004წწ. _ საქართველოს ენის სახელმწიფო პალატა – თელავის სამმართველოს უფროსი;
 •  1986-2003წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –უფროსი
  მასწავლებელი;
 •  1985-2011წწ. _ ქ. თელავის N4 საჯარო სკოლა – ლოგოპედი;
 •  1978-1985წწ. _ ქ. თელავის ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სკოლა–ინტერნატი
  – ლოგოპედი;
 •  1977-1978წწ. _ თელავის სამუსიკო სასწავლებელი – ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.

ტრენინგები:

 •  1980/1981/1987წწ. _ ლოგოპედთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები;
 •  1982 წ. _ ქ. რიგა, ლოგოპედთა საკავშირო სემინარი;
 •  2001 წ. _ განათლების რეფორმის გადაჭრის გზები ბალტიისპირეთის ქვეყნების რეფორმის მაგალითზე;
 •  2002 წ. _ „წერა და კითხვა“ კრიტიკული აზროვნებისათვის;
 •  2004 წ. _ სამოქალაქო განათლების პროექტი;
 •  2006 წ. _მასწავლებელთა სტანდარტები;
 •  2011 წ. _ ბავშვთან და ოჯახთან მუშაობის ინდივიდუალური გეგმის მეთოდი;
 •  2013-2014 წწ. _ ინკლუზიური განათლება სკოლაში;
 •  2016 წ. _ „პირველი ნაბიჯი საქართველო“ – „რთული ქცევის მართვა“;
 •  2017 წ. _ მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის „ქცევის მართვა“;
 •  2017 წ. _ მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები“;
 •  2017წ. _ მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის „სწავლების სტრატეგიები“.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული.