ნანა ბრაგვაძე

 • ქცევითი თერაპევტი

განათლება:

 • 1995-2000 წწ. _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , ფიზიკა-
  მათემატიკის სპეციალობა;

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2016 წ.-დან დღემდე _ „საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ ბავშვთა ადრეული
  განვითარების ქვეპროგრამა – ABA თერაპევტი, პარასპეციალისტი;
 •  2015-2016 წწ. _ „ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“, პროექტი „ კითხვა უკეთესი მომავლისთვის“ -დამხმარე
  პედაგოგი.

ტრენინგები:

 •  2016 წ. _ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტი – „საბაზისო კურსი
  ქცევის გამოყენებით ანალიზში“;
 •  2015 წ. _ კავშირი „ ბავშვი,ოჯახი, საზოგადოება“ – „სმენისა და მხედველობის პრობლემის მქონე ბავშვთა
  სწავლების მეთოდოლოგია“;
 •  2015 წ. _ მაკლეინის ორგანიზაცია ბავშვებისთვის (მაკ) – რთული ქცევის მართვა;
 • 2013 წ. _ მაკლეინის ორგანიზაცია ბავშვებისთვის (მაკ) – ინკლუზიური განათლება;
 •  2012 წ. _ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, „ისწავლე დღეს, დასაქმდი ხვალ“,
  თემა: ინგლისური ენის გაძლიერებული შესწავლა და მისი გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული;
 • ინგლისური.