ნანა ხუციშვილი

 • სპეციალური პედაგოგი

განათლება:

 •  1970-1975წწ. _ ი. ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი,
  სპეციალობა -ფრანგული ენა.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  1978წ-1987 წწ. _ ქ. გურჯაანის სპეციალიზებული სკოლა-ინტერნატი- ფრანგული ენის პედაგოგი;
 •  1983- 1987 წწ. _ ქ. გურჯაანი სპეც. სკოლა-ინტერნატი – დირექტორის მოადგილე;
 •  2014 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“, სოციალური
  რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა; ბავშვთა ადრეული განვითარების
  ქვეპროგრამა -პარასპეციალისტი.

ტრენინგები:

 •  2015 წ. _ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო და სოციალურ სერვისებზე
  ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება“ – საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია;
 •  2018 წ. _ „ქცევის მართვა“ დისტანციური კურსი მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის საქართველო“;
 •  2018 წ. _ ქცევის დარღვევები და მისი მართვის სტრატეგიები; ძალადობა, ჩაგვრა, კლასის მართვა,
  ნივთიერებაზე დამოკიდებულება. მაკლეინის ასოციაცია.

ენები:

 •  ქართული
 •  ფრანგული
 •  რუსული