ნატო ზაუტაშვილი

 • ფსიქოლოგი

განათლება:

 •  2009-2013წწ. _ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა- ფსიქოლოგი (მაინორი-სოციოლოგია).

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2016 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“, ბავშვთა
  ადრეული განვითარების პროგრამა – ფსიქოლოგი;
 •  2014 წ.-დან დღემდე _ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი პირველადი სტრუქტურული
  ერთეულის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში;
 •  2014 წ. _ შპს „ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი“ – სტაჟიორი (ნეიროფსიქოლოგიის
  თეორიული საფუძვლებისა და პრაქტიკული საქმიანობის გაცნობა).

ტრენინგები:

 •  2013 წ. _ დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი -„ეფექტური
  კომუნიკაციის ფსიქო-სოციალური ასპექტები“;
 •  2013 წ. _ ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი „სტიმული“ – მასტერკლასი არტ-თერაპია;
 •  2016 წ. _ სისც „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება“ – „ეფექტური კომუნიკაცია“;
 •  2016 წ. სისც „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება“ – „კონფლიქტის მართვა“;
 •  2016 წ. _ სისც „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება“ – „სამართალი და ადამიანის უფლებები“;
 •  2016 წ. _ სისც „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება“ –„კონსტიტუციურ ორგანოთა სისტემა და
  ადგილობრივი თვითმმართველობა“;
 •  2016 წ. _ ცესკო – საარჩევნო მოხელის სერთიფიკატი.

ენები:

 •  ქართული;
 •  გერმანული;
 •  რუსული.