ნინო ათუაშვილი

 • სპეციალური პედაგოგი

განათლება:

 •  1977-1982 წწ. _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – „ქიმია, მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია“.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2015 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ – ადრეული
  განვითარების პროგრამა – პარასპეციალისტი;
 •  2007-2011წწ. _ სოფ. შაშიანის საჯარო სკოლა- დირექტორი;
 •  2014 წ.-დან დღემდე _ სოფ. კალაურის საჯარო სკოლა – სპეციალური პედაგოგი;
 •  1991-2007 წწ. _ გურჯაანის გურამ ჭილაშვილის სახელობის გიმნაზია- ქიმიის მასწავლებელი;

ტრენინგები:

 •  2015 წ. _ მასწავლებელთა სახლი- „ინკლუზიური განათლება“;
 •  2017 წ. _ მაკ ჯორჯია: "სწავლების სტრატეგიები", "ქცევის მართვა", "სპეციალური საგანმანათლებლო
  საჭიროებები“.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული;
 •  გერმანული.