სალომე ბლუიშვილი

 • მოხალისე. ადრეული განვითარების სპეციალისტი

განათლება:

 •  2002 – 2013 წწ. _ თელვის მე-5 საჯარო სკოლა;
 •  2015 წ.-დან დღემდე _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –
  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა – დაწყებითი განათლება, IV კურსის სტუდენტი .

სამუშაო გამოცდილება:

 •  03.2018 წ.-დან დღემდე _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ – შშმ ბავშვთა
  დღის ცენტრის დამხმარე პედაგოგი
 •  03/2018 წ. _ თელავის ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრი -მოხალისე;
 •  2018 წ. _ თელავის მე-7 ბაგა-ბაღი – სპეც-პედაგოგი;
 •  2016 წ. _ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის აღმზრდელი/პედაგოგი (1 წელი-კერძო პრაქტიკა);
 •  2017 წ. _ ბავშვთა გასართობი ცენტრი- წამყვანი ანიმატორი (1 წელი).

ტრენინგები:

 •  2017 წ. _ „Детская миссия. Для оснащения детских служителей“ -„როგორ ავაშენოთ ბავშვთან
  ურთიერთობა“;
 •  2018 წ. _ მაკ ჯორჯია -,,ქცევის მართვა’’ –
 •  2018 წ. _ „საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“ – „ადრეული ინტერვენცია“;
 •  2018 წ. _ „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“ -„ენის,მეტყველებისა და კომუნიკაციის ბაზისური
  სასწავლო კურსი“- (40 საათი).

ენები:

 •  ქართული;
 •  ინგლისური.