მარი გამყრელიძე

 • ფსიქოლოგი, ადრეული განვითარების სპეციალისტი

განათლება:

 • 2012–2016წწ. _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ფსიქოლოგიისა
  და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი; სპეციალობა – ფსიქოლოგი.

სამუშაო გამოცდილება:

 •  2014წ. _ ქ. თბილისი N198-ე ინკლუზიური სკოლა – სპეც. მასწავლებლის პრაქტიკანტი;
 •  2015 წ.-დან დღემდე _ „ საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია“, სოციალური
  რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა; ბავშვთა ადრეული განვითარების
  ქვეპროგრამა – ფსიქოლოგი;
 •  2017 წ.-დან დღმდე _ ქ. გურჯაანი შპს. ‘’ნეირონი’’ , რეაბილიტაცია-აბილიტაციის პროგრამა- ფსიქოლოგი;
 •  2018წ.-დან დღემდე _ სიღნაღის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება- ფსიქოლოგი.

ტრენინგები:

 •  2014 წ. _ ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფის მიერ განხორციელებული კვლევა „მოსწავლეთა
  მართლშეგნების დონე“ ;
 •  2014წ. _ ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფის მიერ განხორციელებული ტრენინგთა კურსი თემაზე
  „შეზღუდული შესაძლებლობები – საზოგადოების ვერდიქტი“;
 •  2015წ. _ თსუ-ის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტური
  თვითმმართველობის განათლებისა და მეცნიერების დეპარტამნეტის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგი: „
  ინკლუზიური განათლებისა და რუთლი ქცევის მართვის ტექნიკები“;
 •  2017წ. _ “მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის საქართველო“ – დისტანციური კურსი „ქცევის მართვა“;
 •  2017წ. _ საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია – “ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის
  პრინციპები და განხორციელება”;
 •  2018 წ. _ ასოციაცია "მერკური" და HumanDoc Foundation -“ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა
  მხარდაჭერა”.

ენები:

 •  ქართული;
 •  რუსული;
 •  ინგლისური.